Διαδικασία Επίλυσης Παραπόνων

Στη διάρκεια συνεργασίας με την ασφαλιστική που συνεργάζεστε πιθανόν να προκύψουν διαφωνίες για τον τρόπο χειρισμού μιας κατάστασης.

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ακολουθήσετε την ακόλουθη διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς η οποία έχει προκύψει:

  1. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή τα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής με την οποία συνεργάζεστε
  2. Υποβάλετε παράπονο σύμφωνα με την διαδικασία υποβολής παραπόνων της ασφαλιστικής με την οποία συνεργάζεστε
  3. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών στο 22 602990 ή στο [email protected]
  4. Υποβάλετε παράπονο στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης: http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/page15_gr/page15_gr?OpenDocument
  5. Λάβετε νομική συμβουλή και ακολουθήστε νομική οδό για την επίλυση της διαφοράς με την ασφαλιστική