Βασικοί Όροι

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι ενημερωτικού και μόνο χαρακτήρα, οι οποίες δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες, διευκρινίζεται όμως ότι ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών, οι οποίες ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση και οι οποίες δεν αποτελούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Οι διαφημίσεις και πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες που εμπεριέχονται στον δικτυακό τόπο, δεν αποτελούν προσφορά ή πρόσκληση ή προτροπή για την αγορά τους και η παρουσίαση τους δεν θα πρέπει να εκληφθεί με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή από τον δικτυακό τόπο προς τους επισκέπτες.

Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, για οποιαδήποτε μορφή απώλειας ή ζημιάς υποστεί ο επισκέπτης από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας η οποία περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο ή από τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους από τον δικτυακό τόπο προς τους επισκέπτες.