Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Τι είναι μια ασφάλεια αυτοκινήτου;

Ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η ασφάλεια που σε προστατεύει από τις οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από ατυχήματα και τραυματισμούς κατά την οδήγηση αλλά και από άλλες ζημιές που μπορεί να υποστεί το αυτοκίνητο σας (φυσικούς κινδύνους, φωτιά, κακόβουλες ενέργειες και άλλα παρόμοια).

Οι ασφαλιστικές προσφέρουν τρεις τύπους κάλυψης:

 1. Ασφάλεια Ευθύνης Έναντι Τρίτου:

Η ασφάλεια Ευθύνης Έναντι Τρίτου είναι η ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη που πρέπει να έχει κάποιος με βάση την τρέχουσα νομοθεσία. Αυτή η ασφάλεια θα αποζημιώσει οποιονδήποτε έχει υποστεί ζημιά που προκλήθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγάτε.

Οι επιβάτες στο αυτοκίνητο σας θεωρούνται τρίτα άτομα και επομένως η ασφάλεια σας θα καλύψει τα ιατρικά τους έξοδα σε περίπτωση τραυματισμού τους.

Δεν θα καλύψει όμως τη ζημιά του δικού σας αυτοκινήτου αλλά και τα έξοδα νοσηλείας σε περίπτωση προσωπικού σας τραυματισμού, στην περίπτωση που εσείς ευθύνεστε για το ατύχημα.

 1. Ασφάλεια Ευθύνης Έναντι Τρίτου, Πυρός και Κλοπής

Επιπρόσθετα της κάλυψης για την Ευθύνη Έναντι Τρίτου, η ασφάλεια αυτού του τύπου περιλαμβάνει κάλυψη σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου ή ζημιάς από φωτιά.

 1. Περιεκτική

 Επιπρόσθετα από την κάλυψη για Ευθύνη Έναντι Τρίτου, Πυρός και Κλοπής, η ασφάλεια αυτού του τύπου παρέχει κάλυψη για:

 • ζημιά από ατύχημα ακόμα και σε περίπτωση δικής σας ευθύνης
 • ζημιά λόγω καιρικών ή/και φυσικών φαινομένων
 • ζημιά από απεργίες, οχλαγωγίες και κακόβουλες ενέργειες
 • μικρή κάλυψη για προσωπικούς τραυματισμούς σε περίπτωση ατυχήματος (ακόμα και στη περίπτωση που ευθύνεστε εσείς)
 • διάφορες άλλες καλύψεις ανάλογα με το πακέτο που προσφέρει η κάθε ασφαλιστική

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικά τους τύπους καλύψεων που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές:

 

Ποιος τύπος ασφαλιστικής κάλυψης είναι ο καταλληλότερος για σας;

Ο τύπος της ασφαλιστικής κάλυψης που είναι καταλληλότερος για σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξία του αυτοκινήτου σας. Αν το αυτοκίνητο σας είναι σχετικά καινούργιο και ενδεχομένως να έχει μεγάλη αξία, τότε η οικονομική ζημιά που μπορεί να υποστείτε από κάποιο ατύχημα ή ζημιά στο αυτοκίνητο σας, πιθανόν να είναι μεγάλη. Σε αυτή την περίπτωση μια Περιεκτική ασφάλεια, η οποία θα σας παρείχε τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη, ίσως να ήταν η πιο κατάλληλη επιλογή για σας.

Αν η αξία του αυτοκινήτου σας είναι χαμηλή, τότε η οικονομική ζημιά που μπορεί να υποστείτε από κάποιο ατύχημα ή ζημιά στο αυτοκίνητο σας πιθανόν να είναι μικρή. Σε αυτή τη περίπτωση θα μπορούσετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να ασφαλίσετε το αυτοκίνητο σας με κάλυψη Ευθύνης Έναντι Τρίτου.

Πιστοποιητικό καταλληλότητας και ασφάλεια:

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας και η ασφάλεια είναι στενά συνδεδεμένοι όροι. Σύμφωνα με τον Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμο, απαγορεύεται η χρήση οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταλληλότητας. Το πρώτο πιστοποιητικό καταλληλότητας πρέπει να εκδοθεί 4 χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια.

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό καταλληλότητας δε βρίσκεται σε ισχύ, η ασφαλιστική σας κάλυψη είναι άκυρη.

Tips για εξοικονόμηση ασφαλίστρων/μεγιστοποίηση οφέλους από την ασφάλειά σας:

Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να εμπλακείτε σε κάποιο ατύχημα και έτσι να πραγματοποιήσετε κάποια απαίτηση, τόσο πιο ακριβό ασφάλιστρο αναμένεται να πληρώνετε για την ασφάλεια αυτοκινήτου σας.

Για παράδειγμα, ένας οδηγός 20 χρονών θα πληρώσει για τις ίδιες ακριβώς καλύψεις ψηλότερο ασφάλιστρο σε σχέση με ένα οδηγό 30 χρονών. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νεαροί οδηγοί είναι πιθανότερο να εμπλακούν σε κάποιο ατύχημα λόγω μειωμένης εμπειρίας, ριψοκίνδυνης οδήγησης, οδήγησης κατά τις πρωινές ώρες, οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ και άλλους παρόμοιας φύσης παράγοντες.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν αρκετοί άλλοι τρόποι να μειώσετε το ασφάλιστρο που πληρώνετε, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει ο τύπος της ασφαλιστικής κάλυψης που θα έχετε. Καλό είναι να γνωρίζετε πως είναι πολύ σημαντικό να πληρώνετε για κάτι που πραγματικά χρειάζεστε.

 • Επιλογή κατάλληλου ποσού κάλυψης:

Το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το κόστος αντικατάστασης του αυτοκινήτου σας και όχι σύμφωνα με το κόστος που το έχετε αγοράσει.

Η κατάλληλη επιλογή του ποσού κάλυψης (Sum Insured) του αυτοκινήτου σας ισχύει μόνο για τους τύπους ασφάλειας Ευθύνης Έναντι Πυρός, Κλοπής και Περιεκτικής. Αυτό ισχύει επειδή όπως έχει προαναφερθεί, η ασφάλεια Ευθύνης Έναντι Τρίτου δεν καλύπτει ζημιές στο αυτοκίνητο σας στην περίπτωση που εσείς είστε υπεύθυνος για το ατύχημα.

Ο σκοπός  μιας ασφάλειας αυτοκινήτου είναι να σας επαναφέρει στην οικονομική θέση στην οποία βρισκόσασταν πριν από το ατύχημα. Για αυτό το λόγο το ποσό της κάλυψης που θα επιλέξετε έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Αν επιλέξετε ένα ποσό κάλυψης μεγαλύτερο από το κόστος αντικατάστασης, σε περίπτωση ολικής ζημιάς του αυτοκίνητου σας, το ποσό της αποζημίωσης θα περιοριστεί στο ύψος της αξίας αντικατάστασης του. Το αποτέλεσμα είναι ότι ζημιώνετε πληρώνοντας αχρείαστα μεγαλύτερο ασφάλιστρο.

Για παράδειγμα ο Κώστας έχει ένα ΒΜW, το οποίο αγόρασε πριν 5 χρόνια για €30.000. Έχει μια περιεκτική ασφάλεια με κάλυψη €30.000. Την περασμένη βδομάδα ένας μεγάλος ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε ολοσχερώς το αυτοκίνητο του Κώστα. Ο Κώστας ανέμενε να αποζημιωθεί με €30.000. Αντίθετα, ο Κώστας έλαβε αποζημίωση €15.000, αφού σύμφωνα με την ασφαλιστική το κόστος αντικατάστασης του αυτοκινήτου του ήταν €15.000 ακριβώς πριν τον ανεμοστρόβιλο.

Ο Κώστας σε αυτή την περίπτωση συνειδητοποίησε ότι για  5 χρόνια πλήρωνε αχρείαστα ασφάλιστρα για τα οποία δεν είχε κανένα απολύτως όφελος, αντίθετα ζήμιωνε.

Tip: Αν έχετε Περιεκτική Ασφάλεια ή Ασφάλεια Ευθύνης Έναντι Τρίτου, Πυρός και Κλοπής να αναθεωρείτε το ποσό της κάλυψης σας προς τα κάτω κάθε χρόνο. Προσπαθήστε να εκτιμήσετε ποιο θα ήταν το ποσό που θα μπορούσατε να πωλήσετε το αυτοκίνητο σας τη δεδομένη χρονική στιγμή και προσαρμόστε το ασφαλισμένο σας ποσό ανάλογα. Έτσι θα εξοικονομήσετε αχρείαστα ασφάλιστρα.

Προσοχή όμως να μην υπο-εκτιμήσετε το ποσό της κάλυψης σας, αφού σε τέτοια περίπτωση θα λάβετε χαμηλότερη αποζημίωση από το ύψος της ζημιάς που θα υποστείτε.

Σε περίπτωση υπασφάλισης ενεργοποιείται ο αναλογικός όρος. Αν το κόστος αντικατάστασης του αυτοκινήτου σας είναι €10.000 και εσείς το έχετε ασφαλίσει για €5.000, τότε σε περίπτωση ατυχήματος η αποζημίωση που θα λάβετε θα είναι κατά 50% χαμηλότερη από το ύψος της ζημιάς σας. Αυτό ισχύει για ζημιά οποιουδήποτε ύψους. Με τα πιο πάνω δεδομένα, αν είχατε κάποιο ατύχημα και η ζημιά σας ήταν €1.000, η ασφαλιστική σας θα σας αποζημίωνε με μόνο €500.

 • Έκπτωση στα ασφάλιστρα για ιστορικό χωρίς υποβολή απαιτήσεων (No claim bonus):

 Για να επιβραβεύσουν και να παρακινήσουν την ασφαλή οδήγηση, οι ασφαλιστικές σας παρέχουν έκπτωση στα ασφάλιστρα όταν δεν έχετε πραγματοποιήσει κάποια απαίτηση τα τελευταία χρόνια.

Άρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να οδηγείτε με ασφάλεια και να αποφύγετε τα ατυχήματα. Έτσι, θα μπορείτε να διεκδικήσετε έκπτωση από την ασφαλιστική σας για την μη υποβολή κάποιας απαίτησης. Ενημερωθείτε από την ασφαλιστική σας για την πολιτική έκπτωσης για τη μη υποβολή απαίτησης και διεκδικήστε την έκπτωση που σας αναλογεί.

Tip: Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, η προηγούμενη ασφαλιστική σας είναι υποχρεωμένη να σας χορηγήσει μετά από αίτημα σας βεβαίωση σχετικά με τις απαιτήσεις αποζημιώσεων τρίτων ή την ανυπαρξία τέτοιων απαιτήσεων για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μπορείτε να παρουσιάσετε τη συγκεκριμένη βεβαίωση στη νέα ασφαλιστική με την οποία επιθυμείτε να συνεργαστείτε και να διεκδικήσετε έκπτωση για τη μη υποβολή απαιτήσεων.

 • Αυξήστε το ποσό της Απαλλαγής (Deductible/Excess Amount)

 Το ποσό της απαλλαγής είναι το καθορισμένο ποσό της ζημιάς που θα πρέπει εσείς να πληρώσετε σε κάθε σας απαίτηση. Ισχύει για μια περιεκτική ασφάλεια αυτοκινήτου και για μια ασφάλεια ευθύνης έναντι τρίτου, πυρός και κλοπής.

Αν για παράδειγμα έχετε μια περιεκτική ασφάλεια με ποσό απαλλαγής €300 και πραγματοποιήσετε μια απαίτηση €1.000, τότε θα πληρώσετε εσείς τα πρώτα €300 και η ασφαλιστική τα €700.

Tip: Αυξήστε το ποσό της απαλλαγής για μεγαλύτερη εξοικονόμηση στο ασφάλιστρο σας.

Η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι σχεδιασμένη για να μας προστατεύει από μεγάλες οικονομικές καταστροφές σε ανύποπτο χρόνο, στις οποίες δεν θα μπορούσαμε να αντεπεξέλθουμε άμεσα.

Αναλαμβάνοντας ένα πολύ μικρό σχετικά μέρος αυτού του κινδύνου, μπορούμε να εξοικονομήσουμε σημαντικό μέρος από τα ασφάλιστρα που πληρώνουμε. Βεβαιωθείτε όμως, ότι έχετε την οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρετε το ποσό της απαλλαγής σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί. 

 • Μειώστε τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς

Όπου είναι δυνατό, μειώστε τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς στον ελάχιστο αριθμό. Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος οδηγός στο αυτοκίνητό σας αυξάνει το ασφάλιστρο σας.

Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη κάποιος 3ος να οδηγήσει το αυτοκίνητο σας, για μικρό χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε με την ασφάλεια σας για αγορά καλυπτικού σημειώματος (cover note).

 • Αγορά όλων των ασφαλειών σας από μία ασφαλιστική (One Stop Shopping)

Οι ασφαλιστικές συνήθως προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις όταν διατηρείτε κοντά τους όλες σας τις ασφάλειες (Αυτοκινήτου, Περιουσίας, Ζωής κ.α.).

Tip: Αν είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο εξυπηρέτησης που λαμβάνετε από κάποια συγκεκριμένη ασφαλιστική, ζητήστε προσφορά για να μεταφέρετε όλες σας τις ασφάλειες κοντά της με τους ίδιους όρους. Πριν τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας, συγκρίνετε προσεκτικά το σύνολο των ασφαλίστρων που θα πληρώνετε σε σχέση με αυτό που ήδη πληρώνετε και αξιολογήστε. Αν σας συμφέρει, τότε προχωρήστε με το One Stop Shopping.

 • Συγκρίνετε τιμές (Shop around)

Ποτέ μην ανανεώνετε αυτόματα την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. Λίγο πριν από την ανανέωση της ασφάλειας σας, ζητήστε προσφορά και από άλλες ασφαλιστικές με τις ίδιες ακριβώς καλύψεις. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να έχετε ένα σημείο αναφοράς σχετικά με τα ασφάλιστρα που πληρώνετε. Ανάλογα με την κάθε προσφορά μπορείτε να αποφασίσετε κατά πόσο θα ζητήσετε κάποια έκπτωση από την ασφαλιστική σας ή αν θα αλλάξετε ασφαλιστική.

Το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει η κάθε ασφαλιστική διαφέρει και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν πάρετε απόφαση να αλλάξετε την ασφαλιστική σας για εξοικονόμηση ασφαλίστρων.

Απαιτήσεις:

Ο Tipster σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, οι ασφαλιστικές είναι υποχρεωμένες να σας ενημερώσουν γραπτώς μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία που έχετε καταχωρήσει την απαίτηση σας.

Σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται, τότε η ασφαλιστική του προσώπου που φέρει την ευθύνη οφείλει να στείλει γραπτώς την προσφορά της μέσα σε τρεις μήνες.

Σε περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται, οι ασφαλιστικές οφείλουν να στείλουν γραπτώς μέσα σε τρεις μήνες τα σημεία που αμφισβητούν.