Λίστα Περιεχομένων

Στο αρχείο αυτό (excel format) θα βρεις ένα φύλλο εργασίας μέσα στο οποίο θα μπορείς να καταγράψεις με εύκολο και γρήγορο τρόπο τα περιεχόμενα της κατοικίας σου. Έτσι θα δημιουργήσεις ένα ολοκληρωμένο αρχείο το οποίο θα σε βοηθήσει να καθορίσεις με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια το ύψος του ασφαλισμένου ποσού στην ασφάλεια των περιεχομένων της κατοικίας σου.

Λίστα για ασφάλεια Περιεχομένων.xlsx