Σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε πριν να επενδύσετε σε μια ασφάλεια Unit Linked

Μία επενδυτική ασφάλεια ζωής συνδεδεμένη με μονάδες (Unit Linked), είναι ένα πολύπλοκο και σύνθετο ασφαλιστικό και επενδυτικό προϊόν. Για να είστε σε θέση να πάρετε μία μελετημένη επενδυτική απόφαση, θα πρέπει να μελετήσετε με προσοχή τις σημαντικότερες παραμέτρους μίας επενδυτικής ασφάλειας ζωής συνδεδεμένης με μονάδες. Το παρόν έντυπο περιλαμβάνει κάποιες πολύ σημαντικές ερωτήσεις που θα πρέπει ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος να σας απαντήσει πριν να καταλήξετε στην απόφαση ότι μία επενδυτική ασφάλεια ζωής συνδεδεμένη με μονάδες (Unit Linked) είναι κατάλληλη για εσάς.

Unit Linked cheat sheet.pdf