Ασφάλεια Περιεχόμενων της Κατοικίας σας

Τι είναι μια ασφάλεια περιεχομένων κατοικίας;

Με μια ασφάλεια περιεχομένων κατοικίας μπορείτε να ασφαλίσετε τα αντικείμενα που έχετε στην κατοικία σας (όπως ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, χρυσαφικά και άλλα πολύτιμα αντικείμενα) από ζημιά, κλοπή ή άλλα δυσάρεσταπεριστατικά.

Στην περίπτωση που συμβεί το ασφαλισμένο γεγονός, η ασφαλιστική θα σας αποζημιώσει ανάλογα με τη ζημιά και ανάλογα με το ύψος του ποσού της ασφαλιστικής κάλυψης.

Τι ασφαλιστικές ανάγκες καλύπτει μία ασφάλεια περιεχομένων κατοικίας;

Πολλές φορές η αξία των περιεχομένων μιας κατοικίας υποτιμάται. Αν όμως κάνετε έναν πρόχειρο υπολογισμό της αξίας που έχουν οι ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα και τα πολύτιμα αντικείμενα που έχετε στο σπίτι, τότε πιθανόν να εκπλαγείτε από τη συνολική τους αξία.

Είστε σε θέση να αντικαταστήσετε τα αγαπημένα σας αντικείμενα στη περίπτωση που συμβεί κάποιο καταστροφικό γεγονός;

Αν όχι, τότε μια ασφάλεια περιεχομένων κατοικίας μπορεί να σας προσφέρει όχι μόνο την κάλυψη που χρειάζεστε αλλά και ανακούφιση σε περίπτωση οικονομικής καταστροφής που συνεπάγεται μιας κλοπής ή μιας πυρκαγιάς. Θα πρέπει βέβαια να πληρώνετε και το ανάλογο ασφάλιστρο.

Υπολογίστε με ακρίβεια το ποσό της ασφάλειας των περιεχομένων κατοικίας σας

Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμήσετε με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια την αξία των περιεχομένων του σπιτιού σας, αφού, το σύνολο της αξίας αυτής θα σας βοηθήσει στον καθορισμό του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης.

Το ασφαλισμένο ποσό/ασφαλιστική κάλυψη είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος έχει άμεση επίδραση στο ποσό αποζημίωσης που θα λάβετε.

Αν για παράδειγμα, έχετε ασφαλίσει τα περιεχόμενα της κατοικίας σας για €25.000 ενώ η πραγματική τους ζημιά μετά από πυρκαγιά εκτιμήθηκε στις €50.000, τότε θα αποζημιωθείτε μόνο για €12.500. Το πιο πάνω παράδειγμα αποτελεί περίπτωση υπασφάλισης και δείχνει τις συνέπειες στην αποζημίωση που θα λάβετε σε περίπτωση που το ασφαλισμένο ποσό σας είναι χαμηλότερο της πραγματικής αξίας των περιεχομένων της κατοικίας σας.

Σε περίπτωση υπασφάλισης, ακόμη και αν η απαίτηση σας δεν ξεπερνά το πόσο της ασφαλιστικής κάλυψης, αυτό θα έχει αρνητική επίδραση στο ύψος της αποζημίωσης που θα λάβετε. Αν δηλαδή στο πιο πάνω παράδειγμα το ποσό της απαίτησης σας είναι €10.000, τότε η αποζημίωση που θα σας δοθεί θα περιοριστεί βάση του ποσοστού της υποασφάλισης, που σε αυτή τη περίπτωση είναι €25.000/€50.000= 50%. Επομένως η αποζημίωση που θα σας δοθεί θα είναι μόνο €5.000. Αυτός είναι ο αναλογικός όρος που εφαρμόζεται σε περίπτωση υπασφάλισης.

Αν το ασφαλισμένο ποσό που έχετε επιλέξει είναι μεγαλύτερο από την αξία των περιεχομένων της κατοικίας σας, στην ουσία πληρώνετε επιπλέον ασφάλιστρα χωρίς κάποιο επιπρόσθετο όφελος, αφού η αποζημίωση που θα λάβετε περιορίζεται στην πραγματική αξία των περιεχομένων της κατοικίας σας.

Αν για παράδειγμα το ασφαλισμένο ποσό που έχετε επιλέξει για τα περιεχόμενα της κατοικίας σας είναι €50.000, ενώ η πραγματική τους αξία είναι €25.000, τότε σε περίπτωση ολικής καταστροφής των περιεχομένων της κατοικίας, η αποζημίωση που θα λάβετε θα περιοριστεί στις €25.000, που είναι η πραγματική αξία των αντικειμένων σας.

Πώς να υπολογίσετε το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης για τα περιεχόμενα της κατοικίας σας;

Για να εκτιμήσετε σωστά το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης των περιεχομένων της κατοικίας σας θα πρέπει:

  • Να καταγράψετε τα αντικείμενα σας
  • Να υπολογίσετε το ποσό που θα στοίχιζε σήμερα να τα ξαναγοράσετε καινούργια

Στα έντυπα ασφάλισης που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε θα πρέπει:

  • Να συμπληρώσετε την συνολική αξία της ασφαλιστικής κάλυψης των περιεχομένων της κατοικίας σας
  • Να συμπληρώσετε ξεχωριστά τα αντικείμενα μεγάλης αξίας

Αντικείμενα Μεγάλης Αξίας

Η κάθε ασφαλιστική αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται διαφορετικά την έννοια της μεγάλης αξίας.

Για κάποιες μπορεί να είναι μεγαλύτερη από €800 για άλλες μεγαλύτερη από €1.000 και για άλλες ως ένα ποσοστό επι του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης των υπολοίπων περιεχομένων της κατοικίας.

Η κάθε ασφαλιστική θέτει ένα μέγιστο ποσό αποζημίωσης για το κάθε πολύτιμο σας αντικείμενο.

Αν έχετε αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας από το μέγιστο ποσό που αποζημιώνει η ασφαλιστική σας για ένα αντικείμενο, τότε η αποζημίωση που θα σας δοθεί  θα περιοριστεί στο μέγιστο που πληρώνει η ασφαλιστική σας. Μπορείτε να αγοράσετε επιπρόσθετη κάλυψη για μεγάλης αξίας αντικείμενα με επιβάρυνση κάποιο επιπρόσθετο ασφάλιστρο.