Ήξερες ότι…

Ασφάλεια Κατοικίας

  • Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η “κλοπή” είναι διαφορετική από την “κλοπή από διάρρηξη”. Κλοπή θεωρείται η κλοπή περιουσιακών στοιχείων από είσοδο του κακοποιού είτε από ανοικτό παράθυρο είτε από μπαλκονόπορτα είτε με τη χρήση κλειδιού. Χωρίς δηλαδή να γίνει παραβίαση ή/και ζημιά για να εισέλθει στην οικία σας. Κλοπή από διάρρηξη, είναι η κλοπή περιουσιακών στοιχείων από βίαιη είσοδο του κακοποιού στην οικία σας. Βίαιη είσοδος θεωρείται το σπάσιμο και η παραβίαση πόρτας, παραθύρων και μπαλκονόπορτας. Αν η ασφάλεια κατοικίας σας παρέχει κάλυψη μόνο για κλοπή από διάρρηξη, τότε η κλοπή (χωρίς διάρρηξη) δεν καλύπτεται και επομένως, ενδεχόμενη απαίτηση σας για αποζημίωση θα απορριφθεί.

Ασφάλεια αυτοκινήτου

  • Ένας οδηγός ο οποίος οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγεί ανασφάλιστος. Αν οδηγείς υπό την επήρεια αλκοόλ και προκαλέσεις κάποιο ατύχημα, η ασφαλιστική θα αποζημιώσει τα εμπλεκόμενα μέρη αλλά θα απαιτήσει από εσένα να της πληρώσεις το ύψος της αποζημίωσης.
  • Αν το όχημα σας δεν έχει υποβληθεί σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο (MOT), τότε η ασφάλεια αυτοκινήτου σας δεν βρίσκεται σε ισχύ. Καινούργια αυτοκίνητα πρέπει να υποβάλλονται σε MOT μετά από 4 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς τους και στην συνέχεια κάθε δύο χρόνια.
  • Με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου που πληρώνεις, 5% του ασφαλίστρου πληρώνεται στο Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΤΑΜΟ). Το ΤΑΜΟ είναι ένα ταμείο το οποίο χρηματοδοτείτε από την προσφορά στο ταμείο του 5% του ασφαλίστρου. Ο σκοπός του είναι να αποζημιώνει τους οδηγούς που έχουν εμπλακεί σε ατύχημα με ανασφάλιστο ή άγνωστο όχημα.
  • Αν έχετε ατύχημα με κάποιο ανασφάλιστο όχημα στο οποίο δεν ευθύνεστε εσείς, μπορείτε να
   διεκδικήσετε αποζημίωση από το (TAMO). Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε στην ιστοσελίδα του ΤΑΜΟ.
  • Αν έχετε ατύχημα με κάποιο όχημα το οποίο έχει εγκαταλείψει την σκηνή, μπορείτε επίσης να διεκδικήσετε αποζημίωση από το ΤΑΜΟ.  Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε στην ιστοσελίδα του ΤΑΜΟ.
  • Η ασφάλεια του αυτοκινήτου σας αναγράφει τον μέγιστο αριθμό επιβατών που δικαιούνται επιβαίνουν στο αυτοκίνητο σας. Σε περίπτωση ατυχήματος, αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος, η ασφαλιστική θα αποζημιώσει τους επιβάτες για τυχών τραυματισμούς και στη συνέχεια θα απαιτήσει από τον οδηγό μέρος της αποζημίωσης που έχει πληρώσει. Για παράδειγμα, αν το ασφαλιστήριο ορίζει ότι ο μέγιστος αριθμός επιβατών είναι 4 και στο αυτοκίνητο επεβαίναν 5 επιβάτες τότε η ασφαλιστική θα απαιτήσει από τον οδηγό το 1/5 της αποζημίωσης που έχει πληρώσει.
  • Στο εξωτερικό οι ασφαλιστικές χρησιμοποιούν μια τεχνολογία η οποία ονομάζεται telematics για να παρέχουν εξατομικευμένη τιμολόγηση για την ασφάλεια αυτοκινήτου. Μια συσκευή εγκαθίσταται στο ασφαλισμένο όχημα και η οποία στέλνει πληροφορίες στην ασφαλιστική σχετικά με τον τρόπο οδήγησης, την ώρα οδήγησης, την συχνότητα κ.τ.λ. Η ιδέα είναι να παρέχεται φθηνότερη ασφάλεια στους οδηγούς που οδηγούν με σύνεση και ασφάλεια και επομένως είναι λιγότερο πιθανόν να εμπλακούν σε κάποιο σοβαρό ατύχημα.

 

Ασφάλεια Ζωής και Unit Linked

  • Μια καινούργια οδηγία θα επιβάλλει στις ασφαλιστικές να παρέχει ένα σύντομο ενημερωτικό έντυπο (Key Information Document) το οποίο θα περιλαμβάνει τις σημαντικότερες πληροφορίες για επενδυτικά προϊόντα.Το γεγονός ότι τα ασφαλιστικά αλλά και τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα είναι συχνά αρκετά πολύπλοκα και πολλές φορές χωρίς διαφάνεια σχετικά με τις χρεώσεις και τον επενδυτικό κίνδυνο, ώθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην θέσπιση της συγκεκριμένης οδηγίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 01/01/2018.
  • Στα ασφαλιστήρια ζωής πολλές φορές υπάρχει ο όρος του αδιαφιλονίκητου. Αν για παράδειγμα ο όρος του αδιαφιλονίκητου ισχύει μετά τα δύο χρόνια, τότε αν ο ασφαλισμένος πεθάνει μέσα στα δύο χρόνια, η ασφαλιστική μπορεί να αρνηθεί να πληρώσει την απαίτηση σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει κάνει κάποια ψευδή δήλωση κατά την συμπλήρωση της αίτησης για ασφάλιση. Με την πάροδο των δύο χρόνων τίθεται σε ισχύ ο όρος του αδιαφιλονίκητου και η ασφαλιστική οφείλει να πληρώσει την απαίτηση ακόμα και αν έχει γίνει ψευδής δήλωση κατά την συμπλήρωση της αίτησης.
  • Αφού μελετήσεις το συμβόλαιο και τους όρους για την καινούργια ασφάλεια ζωής που έχεις αγοράσει μπορείς μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία που σου έχει παραδοθεί να την ακυρώσεις. Το δικαίωμα αυτό ονομάζεται δικαίωμα υπαναχώρησης.