Ασφάλεια Κατοικίας

Τι ανάγκες καλύπτει μια ασφάλεια κατοικίας;

Η απόκτηση κατοικίας είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που θα κάνετε στη ζωή σας.

Ο κίνδυνος όμως να συμβεί ξαφνικά κάποιο ανεπιθύμητο γεγονός όπως πυρκαγιά ή διαρροή νερού και να προκληθούν σημαντικές ζημιές είναι υπαρκτός. Σε τέτοια περίπτωση, το κόστος επιδιόρθωσης μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο.

Μια ασφάλεια κατοικίας μπορεί να προσφέρει προστασία από τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει ένα καταστροφικό γεγονός σε μια κατοικία, αφού σε τέτοια περίπτωση η ασφαλιστική θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Γιατί είναι σημαντικό να καθορίσετε ορθά το ασφαλισμένο ποσό στο κόστος ανοικοδόμησης της κατοικίας σας;

Το ασφαλισμένο ποσό ή αλλιώς το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης (Sum Insured) είναι το μέγιστο ποσό με το οποίο θα αποζημιωθείτε σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας σας.

Είναι πολύ σημαντικό όμως, να ορίσετε το ύψος του ασφαλισμένου ποσού της κατοικίας σας στο κόστος αντικατάστασης/ανοικοδόμησης της.

Το κόστος αντικατάστασης/ανοικοδόμησης είναι το κόστος που θα στοίχιζε σήμερα να ξανακτίσετε την κατοικία σας.

Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο ποσό δεν εκτιμηθεί σωστά, τότε αυτό θα έχει αρνητική επίδραση στο ύψος της αποζημίωσης που θα πάρετε για κάθε σας απαίτηση.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, η υπερασφάλιση και η υπασφάλιση.

Υπερασφάλιση

Αν το κόστος ανοικοδόμησης της κατοικίας σας είναι €200.000 και το έχετε ασφαλίσει για €400.000, τότε σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας, η ασφαλιστική θα σας αποζημιώσει μόνο με €200.000.

Η ασφάλεια κατοικίας δεν προσφέρεται για κερδοσκοπία (την πραγματοποίηση κέρδους). Είναι σχεδιασμένη για να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο έτσι ώστε να επανέλθει όσο το δυνατό γρηγορότερα στην οικονομική θέση που ήταν πριν να συμβεί το καταστροφικό/ασφαλισμένο γεγονός.

Επομένως, αν το ασφαλισμένο ποσό που καθορίσατε είναι μεγαλύτερο από το κόστος ανοικοδόμησης της κατοικίας σας, τότε στην ουσία πληρώνετε επιπλέον ασφάλιστρα χωρίς κάποιο επιπρόσθετο όφελος, αφού η αποζημίωση που θα λάβετε θα περιοριστεί στο κόστος ανοικοδόμησης της κατοικίας σας.

Υπασφάλιση

Αν το κόστος ανοικοδόμησης της κατοικίας σας είναι €400.000 και εσείς το έχετε ασφαλίσει για €200.000, τότε σε περίπτωση ολικής καταστροφής του, η αποζημίωση σας θα περιοριστεί στις €200.000 που είναι το ασφαλισμένο ποσό.

Επίσης, σε περίπτωση υπασφάλισης, το ποσό οποιασδήποτε αποζημίωσης που θα λάβετε θα μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της υπασφάλισης (Εφαρμογή Αναλογικού Όρου).

Αν για παράδειγμα καταχωρήσετε  μια απαίτηση για αποζημίωση €10.000, το ποσό του ασφαλισμένου ποσού για την κατοικία σας ήταν €200.000, ενώ ποσό ανοικοδόμησης της  ήταν €400.000, τότε η ασφαλιστική σας θα σας αποζημιώσει με €10.000*200.000/400.000 = €5.000. Το πιο πάνω παράδειγμα είναι αποτέλεσμα του αναλογικού όρου ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις υπασφάλισης.

Tip για το πως για να εκτιμήσετε το κόστος ανοικοδόμησης της κατοικίας σας

Το μέσο κόστος ανοικοδόμησης κυμαίνεται από €1.000-€1.300. Ανάλογα με το πόσο πολυτελής είναι η κατοικία σας θα πρέπει να προσαρμόσετε προς τα πάνω το μέσο κόστος ανοικοδόμησης. Μπορείτε να εκτιμήσετε το ποσό που θα ασφαλίσετε την κατοικία σας πολλαπλασιάζοντας τα τετραγωνικά της μέτρα με το μέσο κόστος ανοικοδόμησης. Η αξία του οικοπέδου δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη στον καθορισμό του ασφαλισμένου ποσού.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα ή εργολάβο σας.

Τips για να εξοικονομήσετε ασφάλιστρα:

1. Προστατεύστε την κατοικία σας

  • Τοποθετώντας ηλεκτρονικό σύστημα συναγερμού

Η ύπαρξη συναγερμού συχνά αποτρέπει τους επίδοξους ληστές από το να εισβάλουν ή να προσπαθήσουν να εισβάλουν στην κατοικία σας.

  • Τοποθετώντας πόρτες ασφαλείας, κλειδωνιές ασφαλείας στις μπαλκονόπορτες και στα παράθυρα σας και τοποθετώντας προβολείς με ανιχνευτή κίνησης

Η ύπαρξη των πιο πάνω επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας είναι δυνατόν να αποτρέψει τους επίδοξους ληστές από το να εισβάλουν ή να προσπαθήσουν να εισβάλουν στην κατοικία σας.

  • Τοποθετώντας ανιχνευτή καπνού

Ο ανιχνευτής καπνού βοηθά στην έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν πυρκαγιά στην κατοικία σας. Με αυτό τον τρόπο θα περιορίσετε τις επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς ή ακόμα να σώσετε τη ζωή των αγαπημένων σας.

Οι ασφαλιστικές υπολογίζουν το ασφάλιστρο που θα σας χρεώσουν με βάση την πιθανότητα να πραγματοποιήσετε κάποια απαίτηση κατά την διάρκεια της ασφάλειας σας. Προστατεύοντας την κατοικία σας με τους πιο πάνω τρόπους, βοηθάτε τις ασφαλιστικές να σας χρεώσουν χαμηλότερα.

Το σημαντικότερο είναι ότι κάνετε την κατοικία σας ένα πιο ασφαλές μέρος για εσάς και την οικογένεια σας.

2. Αυξήστε το ποσό του αφαιρετέου ποσού (Excess or Deductible)

Το αφαιρετέο ποσό, είναι το ποσό που εσείς θα πρέπει να πληρώνετε με δικά σας χρήματα για την αποκατάσταση μέρους της ζημιάς σε κάθε σας απαίτηση.

Για παράδειγμα, αν έχετε μια απαίτηση €1.000 και το αφαιρετέο ποσό με βάση το ασφαλιστήριο σας είναι €300, τότε θα λάβετε €700 αποζημίωση.

Αυξάνοντας το αφαιρετέο ποσό, μπορείτε να μειώσετε το ετήσιο ασφάλιστρο που θα πληρώνετε. Βεβαιωθείτε όμως ότι θα έχετε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσετε το αφαιρετέο ποσό εάν χρειαστεί.

3. Διεκδικήστε έκπτωση για τη μη υποβολή απαίτησης (No claim discount)

Οι ασφαλιστικές συνήθως επιβραβεύουν τη μη υποβολή απαίτησης για αποζημίωση με την παροχή έκπτωσης στο ετήσιο ασφάλιστρο που πληρώνετε. Επομένως, εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει κάποια απαίτηση τα τελευταία χρόνια, ζητήστε την ανάλογη έκπτωση από την ασφαλιστική σας. Μιλήστε με τον ασφαλιστή σας για διευκρινήσεις.

Ακόμη και αν έχετε αλλάξει ασφαλιστική, μπορείτε να διεκδικήσετε τη συγκεκριμένη έκπτωση από την καινούργια ασφαλιστική στην οποία έχετε ασφαλίσει την κατοικία σας.

Πιθανόν να σας ζητηθεί κάποιο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει την μη υποβολή απαίτησης. Μπορείτε να ζητήσετε από την προηγούμενη ασφαλιστική σας την συγκεκριμένη βεβαίωση η οποία με την σειρά της είναι υποχρεωμένη να σας την παρέχει.

Για να προστατέψετε την έκπτωση μη υποβολής απαίτησης, σκεφτείτε το ενδεχόμενο μη υποβολής αίτησης για αποζημίωση για πολύ μικρές απαιτήσεις.

4. Επιλέξτε το κατάλληλο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να επιλέξετε το κατάλληλο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης στο ποιο πάνω Γιατί είναι σημαντικό να καθορίσετε το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης στο κόστος ανοικοδόμησης της κατοικίας σας

5. Μεταφέρετε όλες σας τις ασφάλειες σε μια ασφαλιστική

Οι περισσότερες ασφαλιστικές προσφέρουν έκπτωση εάν μεταφέρετε κοντά τους όλες τις ασφάλειες σας. Αξιολογήστε αυτό το ενδεχόμενο λαμβάνοντας υπόψη και το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών της κάθε ασφαλιστικής.

6. Μην πληρώνετε για κάτι το οποίο δεν χρειάζεστε

Μελετήστε με προσοχή τις καλύψεις του συμβολαίου σας. Αν δε χρειάζεστε κάποιες από αυτές, μπορείτε να μιλήσετε με την ασφάλεια σας για να τις αφαιρέσετε. Με αυτό τον τρόπο θα μειώσετε και το ασφάλιστρο σας, αφού θα πληρώνετε μόνο για τις καλύψεις που πραγματικά έχετε ανάγκη.

7. Μην ανανεώνετε αυτόματα το ασφαλιστήριο της κατοικίας σας

Κάθε χρόνο οι ασφαλιστικές σας αποστέλλουν την ανανέωση της ασφάλειας κατοικίας σας. Μην ανανεώνετε αυτόματα την ασφάλεια σας αν πρώτα δε βεβαιωθείτε ότι οι καλύψεις της περσινής χρονιάς καλύπτουν τις φετινές ανάγκες σας για ασφάλιση.

Ιδανικά, μπορείτε να ζητήσετε και από άλλες ασφαλιστικές να σας δώσουν μια προσφορά για τις ίδιες ακριβώς καλύψεις. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να αξιολογήσετε τις εναλλακτικές προσφορές και να διαλέξετε την καλύτερη δυνατή προσφορά.

Η κάθε ασφαλιστική παρέχει διαφορετικό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και την δική της φιλοσοφία στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις απαιτήσεις. Εκτός από το ύψος του ασφάλιστρου, λάβετε υπόψη και αυτούς τους δυο παράγοντες.

Τι πρέπει να κάνετε εάν έχετε μια απαίτηση;

Η διαδικασία υποβολής απαιτήσεων μπορεί να αναλυθεί σε 5 βήματα.

1ο Βήμα: Κατανοήστε τις καλύψεις που σας παρέχει η ασφάλεια κατοικίας σας

Γνωρίζοντας τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις του ασφαλιστικού συμβολαίου σας, είστε σε θέση να κατανοήσετε αν το υφιστάμενο συμβόλαιο καλύπτει τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά την πιθανότητα να αποζημιωθείτε για κάποια απαίτηση σας. Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται απορρίψεις απαιτήσεων διότι οι ασφαλιζόμενοι δεν γνωρίζουν τι καλύπτει και τι δεν καλύπτει η ασφάλεια της κατοικίας τους.

2ο Βήμα: Ενημερώστε την αστυνομία (για κλοπή ή εγκληματική ενέργεια)

Αν η απαίτηση σας σχετίζεται με κλοπή ή άλλη εγκληματική ενέργεια τότε θα πρέπει να ενημερώσετε την αστυνομία το ταχύτερο δυνατόν. Η αστυνομία θα ερευνήσει το γεγονός, θα προσπαθήσει να εντοπίσει τους ενόχους και να σας επιστρέψει τα κλοπιμαία. Σημειώστε τον αριθμό αναφοράς του εγκλήματος και τα στοιχεία των αστυνομικών που έχουν διερευνήσει το περιστατικό αφού αυτές είναι δύο πολύ σημαντικές πληροφορίες τις οποίες θα σας ζητήσει η ασφαλιστική σας.

3ο Βήμα: Ενημερώστε την ασφαλιστική σας

Ενημερώστε την ασφαλιστική σας για το περιστατικό το ταχύτερο δυνατόν και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας δοθούν. Πιθανή καθυστέρηση στην ενημέρωση της ασφαλιστικής σας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία της απαίτησης σας ή ακόμα να οδηγήσει σε απόρριψη της.

4ο Βήμα: Συμπληρώστε το έντυπο της απαίτησης

Συμπληρώστε το έντυπο της απαίτησης με ειλικρίνεια, ακρίβεια και με λεπτομέρεια. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε το άτομο που διαχειρίζεται την απαίτηση σας να καταλάβει τις συνθήκες του περιστατικού. Σε περίπτωση που αποτύχετε να απαντήσετε ειλικρινά σε κάποιες από τις ερωτήσεις, υπάρχει κίνδυνος απόρριψης της απαίτησης σας.

5ο Βήμα: Παροχή αποδεικτικών στοιχείων

Θα πρέπει να παρέχετε στη ασφαλιστική σας αποδεικτικά στοιχεία για το ύψος της αξίας της ζημιάς που έχετε υποστεί.

Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι:

  • Αποδείξεις αγοράς
  • Κατάσταση λογαριασμού (Βank statement)
  • Φωτογραφίες

Αν η αξία της απαίτησης είναι μεγάλη, η ασφαλιστική σας θα χρησιμοποιήσει εκτιμητές ζημιών για να εκτιμήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη ζημιά.

Προσοχή στη Διαφορά Κλοπής και Κλοπής από Διάρρηξη       

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η κλοπή είναι διαφορετική από την κλοπή από διάρρηξη.

Κλοπή θεωρείται η κλοπή περιουσιακών στοιχείων από είσοδο του κακοποιού είτε από ανοικτό παράθυρο είτε από μπαλκονόπορτα είτε με τη χρήση κλειδιού. Χωρίς δηλαδή να γίνει παραβίαση ή/και ζημιά για να εισέλθει στην οικία σας.

Κλοπή από διάρρηξη, είναι η κλοπή περιουσιακών στοιχείων από βίαιη είσοδο του κακοποιού στην οικία σας. Βίαιη είσοδος θεωρείται το σπάσιμο και η παραβίαση πόρτας, παραθύρων και μπαλκονόπορτας.

Αν η ασφάλεια κατοικίας σας παρέχει κάλυψη μόνο για κλοπή από διάρρηξη, τότε η κλοπή (χωρίς διάρρηξη) δεν καλύπτεται και επομένως, ενδεχόμενη απαίτηση σας για αποζημίωση θα απορριφθεί.