Ασφάλεια Περιουσίας

Τι είναι μια ασφάλεια περιουσίας;

Ασφάλεια περιουσίας είναι η ασφάλεια της κατοικίας και των περιεχομένων της, από μια σειρά κινδύνων όπως:

  • ζημιά από πυρκαγιά
  • κλοπή/διάρρηξη
  • ζημιά από φυσικά φαινόμενα

Μια ασφάλεια κατοικίας μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις κατηγορίες οι οποίες όμως μπορούν να συνδυαστούν:

  • ασφάλεια της κατοικίας
  • ασφάλεια των περιεχομένων της κατοικίας
  • ασφάλεια που προσφέρει αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος τρίτος τραυματιστεί στην κατοικία σας (Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης)

Οι ασφαλιστικές εταιρείες τις πλείστες φορές, για να διευκολύνουν τους πελάτες τους, προσφέρουν πακέτα τα οποία συνδυάζουν την ασφάλεια κατοικίας και την ασφάλεια περιεχομένων σε ένα ασφαλιστικό προϊόν.

Πως λειτουργεί;

  1. Εσείς πληρώνετε το ετήσιο σας ασφάλιστρο.
  2. Σε περίπτωση που κάποιο γεγονός προκαλέσει ζημιά στην κατοικία σας και η αιτία που προκάλεσε τη ζημιά συμπεριλαμβάνεται στους όρους του ασφαλιστηρίου σας, τότε η ασφαλιστική θα σας αποζημιώσει ανάλογα με το ύψος της ζημιάς και του ασφαλισμένου ποσού. Αν η αιτία που προκάλεσε τη ζημιά δεν συμπεριλαμβάνεται στους όρους του ασφαλιστηρίου σας ή συμπεριλαμβάνεται στις εξαιρέσεις, τότε η απαίτηση σας θα απορριφθεί και δεν θα αποζημιωθείτε.
  3. Από το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβετε θα αφαιρεθεί πρώτα το αφαιρετέο ποσό (excess or deductible amount). Το αφαιρετέο ποσό είναι το μέρος από κάθε αποζημίωση το οποίο πληρώνετε με δικά σας χρήματα.

Παράδειγμα σχετικά με το αφαιρετέο ποσό:

Σύμφωνα με το ασφαλιστήριο σας το αφαιρετέο ποσό είναι €300.

Αν για παράδειγμα, η κατοικία σας έχει υποστεί ζημιά αξίας €1.000 και εσείς έχετε καταχωρήσει  μια απαίτηση στην ασφαλιστικής σας για €1.000, η ασφαλιστική θα σας αποζημιώσει με €700. Το αφαιρετέο ποσό των €300, είναι το ποσό που εσείς θα πρέπει να πληρώσετε με δικά σας χρήματα για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί η κατοικία σας.

  1.  Υπάρχουν διάφορα επίπεδα ασφάλισης περιουσίας που μπορείτε να εξασφαλίσετε.

Ανάλογα με το κάθε επίπεδο ασφάλισης και ασφαλιστικών καλύψεων, διαφοροποιείται και το ύψος του ασφαλίστρου που θα πληρώνετε. Όσο μεγαλύτερη είναι η ασφαλιστική κάλυψη, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το ασφάλιστρο που θα πρέπει να καταβάλλετε ετησίως στην ασφαλιστική σας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά στην ασφάλεια κατοικίας και ασφάλεια περιεχομένων της κατοικίας στις σχετικές σελίδες.