Φορολογικές εκπτώσεις

Πως να πετύχετε άμεσα μείωση του Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) που πληρώνετε

Φορολογικές Εκπτώσεις

Η φορολογία είναι για όλους μας μία σημαντική ετήσια  δαπάνη, η οποία απορροφά μεγάλο μέρος του ετήσιου εισοδήματος μας. Ναι, όλοι έχουμε υποχρέωση να πληρώνουμε τους φόρους που μας αναλογούν, αλλά, δεν  χρειάζεται να αφήνουμε και επιπρόσθετο φιλοδώρημα!

Με τις πληροφορίες που θα βρείτε στο InsuranceTipster μπορείτε να μειώσετε σημαντικα τον ΦΕ που πληρώνετε, εκμεταλλευόμενοι τις φορολογικές εκπτώσεις που παρέχει η τρέχουσα φορολογική νομοθεσία.

Τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα είναι από τα λίγα διαθέσιμα μέσα για να μειωθεί άμεσα ο φόρος εισοδήματος σας.

Αυτό γίνεται εφικτό επειδή τα χρήματα που πληρώνετε για:

  • Ασφάλεια Ζωής
  • Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
  • Συνεισφορά σε Εγκεκριμένο ταμείο Προνοίας ή Συντάξεων

μπορούν (υπό προϋποθέσεις) να αφαιρεθούν από το καθαρό εισόδημα σας και να μειώσουν το ΦΕ πληρώνετε.

Ο πίνακας πιο κάτω, συνοψίζει τους περιορισμούς στις φορολογικές εκπτώσεις με βάση την τρέχουσα νομοθεσία:

1ος Περιορισμός

Ασφάλιστρα Ζωής:

Η μέγιστη φορολογική έκπτωση που δικαιούστε για κάθε ασφάλεια ζωής που έχετε, περιορίζεται στο 7% του ποσού της κάλυψης.

Αν για παράδειγμα το ποσό της κάλυψης σας είναι €10.000, τότε το μέγιστο ποσό φορολογικής έκπτωσης που δικαιούστε είναι €700. Αν το ασφάλιστρο  που πληρώνετε είναι €800 για ασφαλιστική κάλυψη €10.000, τότε το ποσό της φορολογικής έκπτωσης που δικαιούστε περιορίζεται στα €700.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε:

1-3 έτη από την ημερομηνία έναρξης: Αν εξαργυρώσετε/ακυρώσετε το ασφαλιστήριο ζωής σας εντός 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης του, τότε 30% της συνολικής έκπτωσης ασφαλίστρων που σας έχει παραχωρηθεί, θα προστεθεί στο φορολογητέο σας  εισόδημα για το τρέχον φορολογικό έτος.

4-6 έτη από την ημερομηνία έναρξης: Αν εξαργυρώσετε/ακυρώσετε το  ασφαλιστήριο ζωής σας μεταξύ του 4ου και του 6ου έτους από την ημερομηνία έναρξης του, τότε 20% της συνολικής έκπτωσης ασφαλίστρων που σας έχει παραχωρηθεί, θα προστεθεί στο φορολογητέο σας εισόδημα για το τρέχον φορολογικό έτος.

7+ έτη από την ημερομηνία έναρξης: Αν εξαργυρώσετε/ακυρώσετε το  ασφαλιστήριο ζωής σας από το 7ο έτος και μετέπειτα, δεν δεσμεύεστε από οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση.

Κοινωνικές Ασφαλίσεις:

Οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα συνεισφέρουν το 8,3%  του ακαθάριστου μισθού τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ). Ο εργοδότης με τη σειρά του συνεισφέρει και αυτός 8,3% του ακαθάριστου μισθού του εργαζομένου στο ΤΚΑ. Επίσης, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεισφέρει 4,9% του ακαθάριστου μισθού του εργαζομένου στο ΤΚΑ.

Tο μέγιστο ποσό ασφαλισμένων αποδοχών για το 2019 είναι €54.648 (2016-2018: €54.396) (το ποσό αυτό αλλάζει βάση των αποφάσεων του αρμόδιου σώματος). Αυτό σημαίνει ότι εάν ο ακαθάριστος μισθός σας  υπερβαίνει τις €54.648, δεν πληρώνετε Κοινωνικές Ασφαλίσεις για το ποσό πέραν των €54.648.

Δεν υπάρχει περιορισμός στη μέγιστη φορολογική έκπτωση που δικαιούστε για εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις στην Κύπρο μπορείτε να διαβάσετε τους σχετικούς ενημερωτικούς οδηγούς στην ιστοσελίδα του ΤΚΑ.

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη:

H φορολογική έκπτωση που δικαιούστε για πληρωμή ασφάλειας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, περιορίζεται στο 1, 5% του ακαθάριστου ετήσιου μισθού σας.

Αν για παράδειγμα ο ετήσιος μισθός σας είναι €30.000 και πληρώνετε €1.000 το χρόνο για ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, τότε  η φορολογική σας  έκπτωση θα περιοριστεί στα €450.

Να σημειωθεί, ότι δικαιούστε φορολογική έκπτωση όχι μόνο για την πληρωμή της δικής σας ασφάλεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και για αυτήν που πληρώνεται για τα εξαρτώμενα σας.

Εισφορές σε Ταμεία Προνοίας/Ταμεία Συντάξεων:

Αν συνεισφέρετε σε ένα Ταμείο Προνοίας ή Ταμείο Συντάξεων τότε δικαιούστε φορολογική έκπτωση για το σύνολοτων εισφορών που έχετε κάνει.

Η αύξηση του μηνιαίου ποσού που συνεισφέρετε στο Ταμείο Προνοίας, είναι συνήθως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να μειώσετε το ΦΕ σας.

2ος Περιορισμός

Ο δεύτερος περιορισμός ορίζει ότι οι μέγιστες φορολογικές εκπτώσεις που δικαιούστε περιορίζονται στο 1/6 του Καθαρού Εισοδήματος σας.

Δείτε το πιο κάτω παράδειγμα:

Πως να μειώσετε τον ΦΕ σας σε χρόνο μηδέν!

Μα φυσικά μεγιστοποιώντας το όφελος από τις φορολογικές εκπτώσεις, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή του Tipster.

Τι χρειάζεστε:

  • Βρείτε το payslip του περσινού Δεκεμβρίου για να συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται.
  • Συμβουλευτείτε τα πιστοποιητικά καταβολής ασφαλίστρων σας για να βρείτε το ετήσιο ποσό που πληρώνετε καθώς και το ποσό της κάλυψης για την ασφάλεια ζωής.
  • Ακολουθήστε τα 5 απλά βήματα και δείτε το αποτέλεσμα.
  • Λάβετε Δράση!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό για φορολογικά θέματα του ελεγκτικού οίκου PwC.