Εργαλεία

Υπολογιστής Φορολογικών Εκπτώσεων:

Ο υπολογιστής φορολογικών εκπτώσεων, είναι ένα εργαλείο το οποίο θα σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες που σας παρέχει η νομοθεσία για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων.

Η διαδικασία είναι απλή.

Θα πρέπει να καταχωρήσετε στον υπολογιστή κάποιες πληροφορίες σχετικά με:

  • Τον ετήσιο σας μικτό μισθό.
  • Τις αφαιρέσεις που έχετε διεκδικήσει μέσα στο φορολογικό έτος.
  • Τις συνεισφορές σας στα διάφορα ταμεία, όπως το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Προνοίας και Εγκεκριμένο Ταμείο Συντάξεων.
  • Το ετήσιο σας κόστος για ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Το ετήσιο ασφάλιστρο και το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης για κάθε ασφάλεια ζωής που έχετε.

Ο υπολογιστής, θα σας επιστρέψει πίσω 3 τιμές:

  • Τις μέγιστες φορολογικές εκπτώσεις που δικαιούστε να διεκδικήσετε με βάση το εισόδημα σας και την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία.
  • Τις φορολογικές εκπτώσεις που διεκδικείτε με βάση τις τρέχουσες συνεισφορές σας στα ταμεία προνοίας, συντάξεων, ασφάλειες ζωής και επενδυτικές ασφάλειες ζωής.
  • Την διαφορά μεταξύ των: 1-2. (μέγιστες φορολογικές εκπτώσεις που δικαιούστε να διεκδικήσετε με βάση την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία μείον τις φορολογικές εκπτώσεις που διεκδικείτε με βάση τις τρέχουσες συνεισφορές σας στα ταμεία προνοίας, συντάξεων, ασφάλειες ζωής.)

 

 

 

 

 

Ερμηνεία αποτελέσματος:

Αν το 1 είναι μεγαλύτερο από το  2, τότε υπάρχει δυνατότητα να μειώσετε τον φόρο εισοδήματος που πληρώνετε αυξάνοντας:

  • Την συνεισφορά σας στο ταμείο προνοίας/συντάξεων στο οποίο συμμετέχετε
  • Αγοράζοντας μια επενδυτική ασφάλεια Unit Linked

Αν το 1 είναι μικρότερο από το  2, τότε διεκδικείτε περισσότερες φορολογικές εκπτώσεις από τις μέγιστες που είναι διαθέσιμες με βάση την τρέχουσα νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιες από τις συνεισφορές σας σε ταμεία συντάξεων, ταμεία προνοίας ή ασφάλειες ζωής/Unit Linked δεν έχετε κανένα φορολογικό όφελος. Αν ο σκοπός που συνεισφέρετε μεγαλύτερο ποσοστό σε ταμεία προνοίας ή που έχετε αγοράσει κάποια επενδυτική ασφάλεια ήταν η εκμετάλλευση φορολογικών εκπτώσεων τότε θα πρέπει να επαναξιολογήσετε το ποσό των συνεισφορών σας. Ο στόχος της μεγιστοποίησης των φορολογικών σας εκπτώσεων επιτυγχάνεται χωρίς να χρειάζεται να πληρώνεται τόσο μεγάλο ποσοστό των εισοδημάτων σας στα ταμεία προνοίας, εγκεκριμένα συνταξιοδοτικά ταμεία και επενδυτική ασφάλεια Unit Linked.